با حکمی اسفنديار دهقان ناصرآبادي به سمت سرپرست استان فارس و نويد رادفر به سمت سرپرست استان سمنان منصوب شدند. همچنين هادي بيگدلي نيز به عنوان سرپرست حزب هدا در شهرستان هاي بهارستان و رباط كريم انتخاب گرديد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا و به نقل از هدی پرس،براساس اعلام روابط عمومي حزب همبستگي دانش آموختگان ايران(هدا)، احمد شريف دبيركل اين حزب با صدور احكام جداگانه اي سرپرستان حزب در استان هاي فارس، سمنان و شهرستان هاي بهارستان و رباط كريم تعيين نمود.

طبق احكام صادر شده اسفنديار دهقان ناصرآبادي به سمت سرپرست استان فارس و نويد رادفر به سمت سرپرست استان سمنان منصوب شدند. همچنين هادي بيگدلي نيز به عنوان سرپرست حزب هدا در شهرستان هاي بهارستان و رباط كريم انتخاب گرديد

دهقان ناصرآبادی
نویدرادفرد
هادی بیگدلی

در حكم انتصاب اين افراد ضمن اشاره به تجارب و شايستگي هاي ايشان، به مواردي چون اهتمام در هدايت و سازماندهي اركان حزب مطابق مرامنامه و اساسنامه حزب در محل مأموريت و فعاليت در راستاي شناسايي مشكلات و معضلات منطقه اي و انعكاس آن به مسئولان ذيربط اشاره شده است.

شهرستان های بهارستان و رباط کریم
سرپرست استان سمنان
سرپرست استان فارس

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : هدی پرسhttps://hodapress.ir/