چندی است در فضای مجازی فردی را به نام احمد …. به دروغ به نام آخر الزمان تبلیغ و به وی دعوت میکنند تبریک سال نو میلادی ما که همراه است با شادباش میلاد مسیح که همراه با قائم آل محمد همراست و در آخر الزمان می آید را بهانه ای قرار دادیم در تببین فتنه انحراف مذهبی

مفهوم انتظار مفهومی قدیمی میان ادیان و اقوام و ملل است از سوششیانت در زرتشتی گری تا اعتقاد به مسیح در یهود و سپس مسیحیت و اکنون در پی سالها نگاه درست به این موضوع در میابیم درست ترین نگاه به این موضوع که با جامعیتی کامل دکترین منجی را تبیین و شرایط آخر الزمان را تفسیر و برایش راهکار قرارداده اسلام شیعی دوازده امامی است با بهترین و جامعترین و کاملترین نظریه و برنامه ایجابی در این موضوع که شامل مباحث متعدد از جمله رجعت و… است که مورد هجمه بهاییت و بابیت و فرق دیگر از دراویش تا فرقه های چند امامی شیعی و نیز برخی سنی های وهابی بوده است .صهیونیزم نیز با برداشت دجالی از آرما گدون دقیقا در نقطه مقابل ایستاده است امروز آغاز سال میلادی نو میشود یعنی مسیح 2021 سال است کهِ آمده است اورا صهیونیزم در آن زمان اورا برنتافت و در آخرالزمان خواهد آمد با قائم آل محمد (ص) و در کنار او مسیحیان راستین و یهودیان غیر صهیونیست ومسلمانان مومن به حقیقت اسلام و ش یعیان منتظرش و انسانهای آزاده و خدا پرست جهان را از هر قوم و قبیله و صنف و مسلک رها خواهد کرد با ۳۱۳یار و همراه وبا تکیه بر با استمداداز همه از پیر و جوان و زن و مرد این دکترین معلوما طی سالیان متعدد افراددروغین و کذابی ر ا شاهد بوده که بعد از علم به اینکه خاتمیت دین مسلم است و نمیتوانند ادعای رسالت جدید بکنند ادعای بابیت یا نیابت یا طریقیت یا جعل عنوان قائم آل محمد را مینمایند در باب مسیح که صراحت داریم . در آخر الزمان دجال نیز ادعای مسیح میکند و مسیح واقعی اما مشخص میشود کما اینکه موعود حقیقی و قایم آل محمد آنگاه که بیاید کاملا مشخص است . چندی است که افرادی که ادعای کذب دارند به فضای مجازی پناه برده اند و با دادن پیام در تلگرام به افراد آنها را به فردی بنام احمد..‌.دعوت میکنتد و ادعاهای کذب و بی ریشه و مضحک مطرح میکنند و اورا دارای شان دینی معرفی و به وی دعوت میکنند .حقیر نگارنده سطورضمن شادباش سال نو میلادی به مسیحیان راستین پیرو حضرت مسیح و برادران مسلمان خویش آگاهی مردم در عدم اعتنا به این شیادی ها را خواهانم و ضمن نگاه عاقلانه و دقیق از هموطنان میخواهم با این افراد در فضای مجازی برخورد نمایند پ و به سهم خود از مسئولین ذی ربط تقاضای برخورد با این فرقه سازی خطرناک جدید برخلاف اصل دین و عقل و قانون و بدعت های موهوم و موهن جدید و منحرف رادارم. هرچند وقتی در دوران جریان انحرافی، انحرافاتی دربرخی برداشتها مشاهده شده بود . طبیعی بودکه این انحرافات بیشتر شود ولی نوع مجازی آن بشدت آنهم در در شرایط از قضا زمستانی و کروناحساسیت برانگیزاست و باید با آن برخورد با جدی تر و به ریشه یابی عمیق و منجر به ریشه کن گردد تا در سال نو میلادی و متعاقب آن سال نو شمسی با فتنه انحرافیون مذهبی مواجه نگردیم و فراموش نکنیم علاوه بر داعش و طالبان که ناشی از وهابیت هستند و بهاییت و بابیت و صهیونیزم و جریان انحرافی نحله هایی چون نازیسم فاشیسم و اخیرا هم ترامپیسم زاییده های چنین انحرافاتی بودنند و فاجعه آفریدند .