گفت و گوی ویدئویی تلویزیون دیدبان ایران با زهرا شجاعی و شهیندخت مولاوردی درباره ماجرای برنامه جهان آراء  و ناگفته هایی که در نهایت به ماجرای تامین مالی شبکه افق و ادعای مجریان برنامه و فریب میهمان کشیده شد بخشی از این گفت و گو امروز منتشر می شود

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا وبه نقل از دیده بان ایران،گفت و گوی ویدئویی تلویزیون دیدبان ایران با زهرا شجاعی و شهیندخت مولاوردی درباره ماجرای برنامه جهان آراء  و ناگفته هایی که در نهایت به ماجرای تامین مالی شبکه افق و ادعای مجریان برنامه و فریب میهمان کشیده شد بخشی از این گفت و گو امروز منتشر می شود؛ گفت و گوی جداگانه با هر کدام از این دو فعال سیاسی که کامل تر و منسجم تر است در روزهای آینده به صورت مفصل منتشر می شود. 

گفت و گو: هانیه احمدی 

تصویر برداری، تدوین و کارگردانی: مهرداد آلادین

برای تماشای مصاحبه تصویری زهرا شجاعی به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86-105/125672-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : دیده بان ایرانhttp://www.didbaniran.ir/