یاران همدل و دوستان مطالبه گر ایرانیان فردا آمده ایم تا بمانیم پس از هک غیر قانونی پایگاه خبری اجتماعی فرهنگی ایرانیان فردا از سوی جریان انحرافی به همت دوستان پشتیبانی اندیشه ایرانیان فردا این رسانه دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات بازگشت البته محتوی و دامین و هاست سرقت شده و ما اینجا […]

یاران همدل و دوستان مطالبه گر ایرانیان فردا آمده ایم تا بمانیم پس از هک غیر قانونی پایگاه خبری اجتماعی فرهنگی ایرانیان فردا از سوی جریان انحرافی به همت دوستان پشتیبانی اندیشه ایرانیان فردا این رسانه دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات بازگشت البته محتوی و دامین و هاست سرقت شده و ما اینجا به برکت سالگشت ۱۵ خرداد و با یاد و نام سردار بهار آزادی امام شهیدان مشق آزادگی را از سر خط مینویسیم برای ایران برای آزادی و استقلال و پیشرفت و جمهوریت و اسلامیت و برای مردم سالاری و توسعه و سازندگی مینوسیم برای اصلاحات مینویسیم برای فردای بهتر در عاشقی گریز نباشد زسوز و ساز استاد ایم چوشمع مترسان زآتشم ما چون رودیم و بسان رود که درنشیب دره سر به سنگ میزند رونده و دوباره ایران و دوباره اصلاح طلبی و دوباره ایرانیان فردا ضمن تشکر از کسانی که در وبلاگ ایرانیان فردا و اینستاگرام ایرانیان فردا همراهمان بودند و با امید به وعده الهی که جاالحق و ذهق الباطل ان الباطل کان ذهوقا امید داریم که مکر مکاران به مصداق مکرو مکرالله الله خیر الماکرین به خودشان بازگشته و در تحقق ان مع العسر یسری شاهد باشیم که قطعا العاقبته للمتقین به حول قوه الهی محقق می شود ان شا الله