برخی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر آغاز فعالیت غیررسمی رئیس جمهور سابق برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور منتشر کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا، برخی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر آغاز فعالیت غیررسمی رئیس جمهور سابق برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور منتشر کرده اند.

در این جلسات درباره تصمیمات دولت سیزدهم در همه حوزه ها علی الخصوص حوزه اقتصادی بحث می شود که خود این جلسات نشان دهنده این است که حسن روحانی یا مقامات دولت وی اقدام به طرح انتقادات آشکار،پررنگ وانسجام یافته از دولت رئیسی خواهند کرد.

شایان ذکر است؛ دونفر از مقامات برجسته دولت قبل که از آن ها با نام تئوریسین عملیات روانی دولت روحانی یاد می‌شد به حسن روحانی نامه نوشتند و از وی خواستند به این مسئله ورود رسمی کند

  • منبع خبر : ایرانیان فرداhttps://iranianfarda.ir/