سلام و عرض ادب و احترام ام البنین قرائی _چه خوب آمدی و چه رسا بود صدایت در غربتی هیچ کس نبود.تشویق هایی که با اشتراکات فرهنگی قومی و ملیتی در هم آمیخته می شد ودر این دیار در استادیوم خالی از تماشاگر” سانتاما ” بر گرد هوا پخش می شد و پژواک آن ما […]

سلام و عرض ادب و احترام

ام البنین قرائی _چه خوب آمدی و چه رسا بود صدایت در غربتی هیچ کس نبود.تشویق هایی که با اشتراکات فرهنگی قومی و ملیتی در هم آمیخته می شد ودر این دیار در استادیوم خالی از تماشاگر” سانتاما ” بر گرد هوا پخش می شد و پژواک آن ما را به هم پیوند می داد.

بدون تردیدانگاه که بازی را به نظاره نشستی، ما به خود بالیدیم که در آن سوی مرزها طرفدارانی داریم .

شاید مرز واژه ناآشنایی برای ما و شما باشد چراکه اشتراکات قومی فرهنگی و دینی و ملیتی بسیاری بین ما موج میزند و هر دو از فرهنگ ایران وایرانی تغذیه می کنیم .
خانم اصغری بزرگوار زمانی که حضور طالبان را شنیدیم از پای نشستیم و چون زنان افغان که در میدان های نبرد صلاح به دوش گرفتند آماده مبارزه شدند مانیز در عرصه کنشگری مدنی و سیاسی تمامامطالبه گرانه وارد کارزار خردگرایی شدیم ودر رسانه‌ها، جراید، فضای مجازی اعتراضمان را به سیطره دوباره طالبان و راهکارهای نادرستی که در باب زنان افغان درتاریخ سراسرجهان خودبه کار بسته اند را فریاد زدیم.

ما همچنان ایستاده ایم تا بتوانیم زنان برومند ،توانا و با استعداد افغان رادر عرصه ها و میادین ملی و بین المللی دوباره به تماشا بنشینیم شما به حق عمل کردید ،ما تنها نیستیم

  • نویسنده : ام البنین قرایی