بسط مناسبات داخلی به خارج عدم تحلیل و شناخت مبانی دیپلماسی، حقوق، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای عامل ضعف و نقص برداشتهای اشتباه ژورنالیسم ایرانی از مناسبات جهانی است

متاسفانه ایرانیان از هردوجناح مناسبات قدرت در ملل دیگر را بر مبنای منافع ملی اقتصادی ونظامی و ژئو پولتیک آنها تقسیم بندی و ارزیابی نکرده و نگاه تحلیلی خود رااز چندمولفه ای به تحلیل ایدلوژیک رسانده است اینست که اصلاح طلب و اصولگرا و معتدل و مستقل و حتی منتقد و مخالف و برانداز یعنی هیچ جریان ایرانی دقیقا ساخت مناسبات روابط بین الملل را نمیفهمد چون سیاست و حکومت در آن کشورهای دیگر را خوب نمیشناسد و البته ساخت روابط و حقوق بین الملل را با نگاهیبه زندگی بایدن ،پیشینه سیاسی وی ، پیشینه سیاسی حزبی وی،وضع داخلی آمریکا در دوران ترامپ ،رقابتهاو پسا ترامپ،ترکیب کنگره ، مواضع شرکای اروپایی آمریکا و مواضع دوقدرت شرقیو مناسبات اقتصادی آنها با هم و باایران و باآمریکا و ساخت قدرت دراعراب و وضع اسراییل، جریانات سیاسی حاکم در ایران و مولفه هایی چون تجربیات زندگی بابدن و معاونش که روحیه آنها را ساختند نمیتوان با کلیشه و ورچسب و شعاربه قضاوت نشست اما با توجه به روحیه بایدن در۳۶ سال پارلمانتاریسم وی که همراه بود با ۹۰ دقیقه مسافرت با قطار برای دیدن فرزند بیمارش و مشکلات مرگ زن اول و فرزند دیگرش و اعتیاد فرزند دیگر و تلاش ۴۷ ساله او خودساخته تر لست که ظرایف را نبیند از انتصاب معاونی چون هریس که نماینده کالیفورنیا یعنی ایالت ایرانیان است با تباری آسیایی و ایرانی تا صبر برای تزلزل افراطیون در اسراییل تا دوری گزیدن از باج بیهوده به اعراب و گذاشتن تخم مرغ بیشتر درسبد چین و صبر و سکوت تا تکلیف کنگره با پرونده ترامپ دقیق روشن شد او خود را برای توافقی پایدار با ایران آماده میکند امااسراییل و ترامپیستها از درون و لابی های اپوزیسیون احمق تروریست و تجزیه طلب اورا در شرایطی قرار داده که در کرونا تصمیماتشرا متناسب ا سختی با پختگی سن اش بگیرد او با ایران تفاهم میکند اما باید همانگونه که در ادامه اشاره میکنم ملاحظاتی را لحاظ نمود و تا قبل از آن از هیچ اقدام بازدارنده امنیتی جهت حفظ صلح و امنیت ایران مذایقه نمود.همه دیدیم خروج یک طرفه ترامپ برجام را که از ۹۴تا ۹۶ عالی کار کرده بود از ۹۷ تا ۹۹ به شکست کشاندو رکود تورمی بدی را به ایران تحمیل کرد که همراه بحث کرونا تبعات بدی در پی داشت پس باید وجه الضمان کافی از آمریکا داشت تا برجام با تغییر شخص عوض نشود اینجاست که متن الحاقی که در۹ ماده مقام معظم رهبریبر برجام و مصوبه الحاق آن در مجلس و شورای امنیت ملی ضمیمه نمودند تا در همان سال تببین کاملی از توافق های لوزان و ژنو گردد و برنامه جامع اقدام مشترک به مشکلی برنخورد را به عنوان استراتژی ملی در مذاکرات بعدی لحاظ نمود این شروط که خطاببه دکتر روحانی بیان شده اند از نامه امام خامنه ای به آیت الله روحانی عیناازسایت مربوط به صدا وسیما لینک مطلب نقل میشود : https://www.yjc.ir/00OhrQ https://www.yjc.ir/fa/news/5888476/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-9-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 و صد البتهاین سخن کافی است که اگربه شرایط ۹ گانه فوق عمل شود ما بیسردرگممی عین منافع ملی عینی و پایدار کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدتمان در حوزهه سته ای دست میابیم شاید بتوان به جرات گفت دقیق ترین متنی که با مصالح و امنیت ملی و حقوق بشر و بین الملل وروابط و ساختار اقتصاد و قدرتو سیاست و مدیریت بین الملل سازگار بوده درعین ابتنابرواقعیات آرمانها را نیز تامین میکند همین ۹ شرط است که در لینک قابل مطالعه است و در فرصتی دیگر ان شاالله بند بتدش را تبیین مینماییم اما درباب ساخت قدرت در آمریکا،کشورهای عربی ،بریتاتیا و کشورهای همسود،روسیه و مشترک المنافع هایش،چین و متحدان درحال توسعه اش ،و اتحادیه ۲۸ گانه اروپا و ساخت های داخلی کشورهایشان به تفصیل سخن خواهم گفت و یادداشتهایی را جهت تببین اینکه اصولا طرفهای ما در جامعه جهانی چگونه هستند ؟چه میخواهند؟چه میاندیشند؟چه میگویند؟ و چه چیز همراهشان میکند ؟ سخن خواهم گفت

  • نویسنده : غلامرضا جعفری
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا