حمله با کلنگ و تبر در روز خبرنگار به منزل مدیر مسئول ایرانیان فردا به قصد ورود به عنف و قتل وی

حدود دوسال است که مدیرمسئول ایرانیان فردا چندین مورد بخاطر حق گویی در رسانه و انجام رسالت اطلاع رسانی مورد حمله قرار گرفته و ضرب و شتم گردیده و اموال و مدارک و وسايل و پول نقد و اوراق بهادار چون چک و سهام و کارت بانکی و اسناد هویتی از وی ََََََََسرقت و سو استفاده شده است متاسفانه پیگیری‌ها ی حقوقی و رایزنی های دیگر نتیجه نداد و امروز در روز خبرنگار دقیقا به منزل ایشان به قصد قتل ایشان با تهدید حمله گردید و فرد مورد نظر ضمن تحدید، تهدید و فحاشی قصد تخریب و ورود به منزل جهت قتل را داشت فلذا مراتب جهت اطلاع مردم و پیگیری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی و اجرایی و انتظامی و مجامع صنفی اعلام می‌گردد پیشا پیش ضمن التزام کامل به قانون و نظام و اصل ولایت فقیه هرنوع سو استفاده دشمنان از این خبر را محکوم و بعنوان شهروند از نظام ای که به ٱن معتقدیم جهت امنیت جان و مال و ناموس و حیثیت و شغل و آبرو و مسکن خود که قانون اساسی آن را از تعرض مصون قرارداده استمداد جسته و با گرامیداشت شهید صارمی اسطوره اهل رسانه حمایت از خود و همکاران را در موارد مشابه خواهانیم