بیانیه‌ی نهضت آزادی ایران: استقبال از سفر گزارش‌گر سازمان ملل به ایران درباره آثار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی ♦دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خبر از سفر گزارش‌گر ویژه در «امور تحریم‌های قهری و یک‌جانبه» داده است. بر این اساس، خانم آلینا دوهان ماموریت دارد تا با بررسی آثار و پیامدهای […]

بیانیه‌ی نهضت آزادی ایران: استقبال از سفر گزارش‌گر سازمان ملل به ایران درباره آثار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی

♦دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خبر از سفر گزارش‌گر ویژه در «امور تحریم‌های قهری و یک‌جانبه» داده است. بر این اساس، خانم آلینا دوهان ماموریت دارد تا با بررسی آثار و پیامدهای مخرب و غیرانسانی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی که در طول چهار دهه گذشته، وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی و حقوق شهروندی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده است و نیز از طریق گفتگو و دیدار با نمایندگی‌های سازمان ملل، سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، موسسات مالی بین‌المللی، نمایندگان دیپلوماتیک و شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری فعال و مستقل در ایران، گزارش خود را تکمیل و به مقامات سازمان ملل متحد جهت طرح در شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی ارایه کند.

♦بدیهی است که حتی چنان‌چه این گزارش نتواند عملاً به تغییراتی عینی در برنامه‌های تحریمی دولت‌های قدرتمند به ویژه آمریکا و کاهش یا رفع تحریم‌های ظالمانه نیانجامد، اما لااقل در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و نشان دادن ابعاد غیرانسانی و تلاش برای بازنگری در این گونه تحریم‌های رایج، موثر خواهد بود.

♦متاسفانه در روزهای اخیر و در واکنش به موضوع این سفر، سخنانی غیرمسئولانه از سوی بخشی از اپوزیسیون حکومت ایران یا معدودی از کنشگران حقوق بشری شنیده می‌شود که بنا بر دلالت‌های سیاسی، با این سفر ابراز مخالف کرده و با توصیه و نامه‌نگاری به مقامات سازمان ملل، خواهان توقف یا منوط دانستن این برنامه به حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شده‌اند. این مواضع، فارغ از هر نیتی که داشته باشد، سبب دامن زدن به تداوم فشارهای سنگین اقتصادی و به رسمیت شناختن ساختار تحریم‌های ظالمانه‌ای می‌شود که تنها حاکمیت ایران را به مضیقه نمی‌اندازد و بلکه در مراتبی بیشتر، حقوق اساسی و کرامت انسانی ملت ایران را در حداقلی‌ترین شرایط نیز نادیده انگاشته و معیشت مردم و مخصوصاً طبقات فقیر را با محرومیت بیشتری مواجه می‌سازد.

♦نهضت آزادی ایران ضمن آنکه خود را در خط مقدم نقد عملکرد حاکمیت در عرصه سیاست خارجی و اداره کشور می‌داند، نسبت به ادامه تحریم ها و تبعات سوء سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی آن هشدار می دهد و هرگونه مخالفت با وقوع این سفر را در تعارض با ارزش‌ها، موازین و معیارهای حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری می‌داند و این مواضع را دلالت بر سوءاستفاده از مفهوم حقوق بشر و در راستای برنامه و رویکردی سیاسی تلقی می‌کند.

♦نهضت آزادی ایران با استقبال از سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب‌های ناشی از تحریم‌های قهری علیه ایران، به حاکمیت توصیه می‌کند که به خودداری از پذیرش گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر پایان دهد و زمینه ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران و اعتمادزایی در عرصه بین‌المللی را فراهم آورد.

✅@mellimazzhabi

  • نویسنده : نهضت آزادی ایران
  • منبع خبر : کانال تلگرام ملی مذهبی