حزب هدا درتویئتر خود با اشاره به 8مارس، روزجهانی زن نوشت: رفع خلاهای قانونی وایجاد فرصت های برابر،بزرگ ترین نه به خشونت علیه زنان است.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان فردا، حزب هدا درتوئیتر خود با اشاره به 8 مارس روز جهانی زن نوشت:

  • نویسنده : آذین معصومی
  • منبع خبر : ایرانیان فرداhttps://iranianfarda.ir/