عجیب ولی قابل انتظار

فضای این روز‌های جامعه مجازی ایران با نزدیکی به انتخابات هر روز بیشتر از دیروز انتخاباتی تر میشود !

در این بین اصولگرایان فعلا با تمام قوا از کاندیدای فعلیشان یعنی _سعید محمد_ حمایت می کنند . اما در جناح مقابل اکثر فعالین اصلاح طلب دچار چندگانگی و انشقاق شده اند . جوانان اصلاح طلب اکثرا به دو سمت گرایش پیدا کرده اند . چندی پیش خبری به ما رسید که عده ای از جوانان اصلاح طلب تا روزهای آینده حمایت رسمی خود را از وزیر بهداشت دولت دوم اصلاحات یعنی دکتر مسعود پزشکیان اعلام می کنند . از طرفی عده دیگری از جوانان که در سال‌های گذشته به معاونت علمی فناوری ریاست جمهور نزدیک بودند درحال زمینه سازی برای حضور دکتر ستاری در انتخابات هستند . اما جالبترین نکته حمایت یکسری از فعالین سیاسی سالهای گذشته اصلاح‌طلب از ریاست جمهوری اصولگرایان در انتخابات است . این اتفاق یادآور خیانت همین عده از فعالین در انتخابات مجلس است . آن هایی که میتوانستند با سکوتشان حداقل نظم تشکیلاتی جناح چپ را حفظ کنند اما با صحبت های بی پایه و اساس این نظم را بهم ریختند . بعد ها مشخص شد بعضی از این افراد از جناح مقابل قول سمت های مختلفی را گرفته اند و اخلاق سیاسی را کاملا کنار گذاشته و به جای حمایت از کاندیدای محبوبشان کاندیدای اصلاح‌طلب را ضربه می زدند ! مردم هم که صحبتهای محکم آقایان در انتخابات مجلس دهم را شنیده بودند این صحبت های نا امیدانه باعث عدم مشارکتشان در انتخابات شد .

حال نیز همان جریان برقرار است . حواستان جمع آقایان تطمیع شده اند .