شنیده هاحاکی است که بانک ملت استان سمنان در حوزه مدیریتی دچار تحولات جدی خواهد شد و آقای احسانی به سمت مدیریت عامل استان منصوب میشودو قائم مقامی استان نیز به آقای سلامی میرسدهمچنین آقای مرادی به کرسی معاونت اعتبارات استان منصوب و معاونت اداری و مالی به آقای ذوالفقارخانی و مدیریت نیروی انسانی ،گزینش […]

شنیده هاحاکی است که بانک ملت استان سمنان در حوزه مدیریتی دچار تحولات جدی خواهد شد و آقای احسانی به سمت مدیریت عامل استان منصوب میشودو قائم مقامی استان نیز به آقای سلامی میرسدهمچنین آقای مرادی به کرسی معاونت اعتبارات استان منصوب و معاونت اداری و مالی به آقای ذوالفقارخانی و مدیریت نیروی انسانی ،گزینش وحراست به ترتیب به آقایان آقایی،اصغری وجعفری محول میگردد شایان ذکر است در این راستاآقایان موسوی ،باقری، صدیقی و دهرویه به ترتیب سرپرست شعب شهرستانهای شاهرود ،دامغان و سمنان و گرمسارخواهند شد سرپرستی بانک ملت بیارجمند رانیز آقای شفعتی عهده دار خواهد شد همچنین شنیده میشود بانک ملت شعبه میامی نیز افتتاح میشود و ریاست آن را آقای حاج حسینی عهده دار خواهند بود همچنین شنیده میشود امور رسانه ای را خانم پیوندی و امور حقوقی و بازرسی و شکایات را را خانم سندگل به عهده میگیرند و برخی شنیده های دیگر حاکی است مدیریت امور بانک در شهرستانهای مهدیشهر ،سرخه و آرادان را به ترتیب آقایان رشیدی،کواکبیان و غلامی عهده دار میشونداین تحولات علاوه بر بانک ملت به بیمه ملت استان هم خواهد رسید و گمانه زنی ها حاکی است آقای رهبری جدیترین گزینه برای بیمه ملت استان است همچنین راه اندازی و گسترش و اداره تشکیلات بانک در شهرها وبخش بسطام شاهرود با آقای روحانی خواهد بود همچنین شنیده ها حاکی است در پی این انتصابات آقای غریب در بانک ملی جایگزین آقای احسانی میشود و جایگاه آقای غریب را نیز آقای بابا محمدی مدیریت خواهند نمود همچنین تحولاتی در بانک کشاورزی استان در راه است که حداقل شامل انتصاب آقای کبیریان به مدیر عاملی و آقای رحیمی به معاونت اعتبارات خواهد بود شعبه پر مناقشه شاهرود بانک کشاورزی نیز به آقای فوقانی خواهد رسید این شعبه مدیرت ناموفقی را درزمان آقای حسنی داشته است از این شعبه احتمالا آقای قادری به کالپوش رفته و جایگزین رحیمی میشودشعبه میامی رانیز آقای افتخاری و شعبه بسطام را خانم حسینی عهده دار میشوند شعبات گرمسار و دامغان نیز به ترتیب به آقای پازوکی و خانم کردی میرسد. در این بانک همچنین احتمالا آقای حلاجیان مشاور امور اصنفی معاونت اعتبارات و خانم خنکال بعنوان رئیس دفتر منصوب میگردند. در زیر مجموعه وزارت جهاد نیز صندوق تعاون روستایی استان نیز تحت مدیریت آقای قاسمی خواهد بود و احتمالا نفر بعدی این تشکیلات و قائم مقام ایشان آقای آقایان باشد . در اینصورت احتمالا کرسی ایشان در معاونت مدیرکلی منابع طبیعی استان به آقای صائمی پور میرسد.