بالاخره پس از گمانه زنی های بسیار که بارقه‌های امید را برای ارائه تفسير انسانی از واژه "رجل سیاسی" مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی تقویت نموده بود؛ نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان اعلام شد و سرکار خانم دکتر سیده زهرا شجاعی در میان واجدین صلاحیت به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مشاهده نگردید.

به نام خدا

🔹️کمپین خانم رئیس جمهور در طی فعالیت یازده ماهه خود، به منظور دریافت تفسیر واقعی(رسمی) از واژه “رجل سیاسی” به صورت مداوم شورای نگهبان را مخاطب خویش قرار داد و سعی نمود با استدلالهای علمی، فقهی، حقوقی و اجتماعی این موضوع را به عنوان یک مسئله جدی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
طرح نماید که اداره جامعه در سطوح مختلف بدون حضور زنان ممکن نیست و استفاده از شایستگی های زنان در عرصه های کلان مدیریتی از بایسته های توسعه همه جانبه و متوازن است.

🔹️کمپین خانم رئیس جمهور ضمن درود به روان پاک زنده یاد، خانم اعظم طالقانی، از اقدام شجاعانه و تحسين برانگیز سرکار خانم شجاعی و سایر زنانی که مبادرت به ثبت نام در این انتخابات کردند سپاسگزاری می‌کند و بر این باور است که حضور ایشان در این عرصه در قامت یک “رجل سیاسی”، ضمن تکمیل تلاش‌های كلیه زنان و مردانی که از فعالیت ها و هدف این کمپین با اظهار نظرهای خود حمایت کردند، گامی مهم در خودباوری زنان ایرانی داشته است.

🔸️به یاد داشته باشیم که خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دادن، طعنه ها شنیدن و به عنوان یک زن مورد خشونت ها و آزارها به انحای مختلف حقیقی و مجازی قرار گرفتن نیاز به فداکاری و ایثار دارد.

🔹️کمپین خانم رئیس جمهور متأسف است که تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی ایران و معاونین زن سابق و فعلی ریاست جمهوری که شاید ثبت نام آنها میتوانست بهانه‌های شورای نگهبان در عدم تأیید صلاحیت ها را بگیرد به این امر مهم وارد نشدند.

🔹️النهایه این کمپین فارغ از هر گونه گرایش سیاسی و به منظور تقویت نقش زنان در عرصه کلان مملکت‌داری و سایر حیطه های حقوقی و اجتماعی تا رسیدن به برابری به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سعی دارد با توجه به مطالبات جامعه‌ی متکثر زنان ایرانی در چارچوب قانون و شرع از پا نایستد.

#کمپین_خانم_رئیس‌جمهور
#خانم_رئیس‌جمهور
#خانم_رئیس‌_جمهور