بیطرفی ایران و تلاش برای صلح پایدار در قره باغ و حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان با مساعی جمیله ایران و میانجی گری بین المللی مطلوب است

پر واضح و مبرهن است که سالیان سال از معاهدات ننگین گلستان و ترکمنچای گذشته و رژیم حقوقی جدیدی بر کشورهای آسیای میانه و قفقاز مستقل مشترک المنافع منشعب از اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق حاکم است پس عقل سلیم و منافع ملی ما اجازه نمیدهد به نفع و یا ضرر یکی از طرفین دعوا وارد شویم هم ارامنه سابقه تاریخی چند هزار ساله با ایران دارند و به دلیل ایرانیت تاریخی خود از کلیسا بدلیل رومی بودن آن در زمان پیش از اسلام جدا شده اند و هم آذری ها سرزمین تاریخی با قدمت ایرانی ماد و آتشکده ها را به ارث برده اند سرزمینهایی که محل تولد نظامی گنجوی و محل و وقوع داستان خسرو و شیرین نیز بوده است آذری ها و ارمنی ها دارای دنباله برون مرزی در خاک ایران هستند آذری های ایرانی و مسلمان و شیعه و نیز ارمنی ها نه چون آذریها که از اکثریت ایرانیها هستند که در اقلیتی کوچک اما در ایران حضور و حتی در پارلمان نماینده دارند برعکس عثمانی که سابقه ژنوسید ارامنه را دارد ارامنه حتی به پایتخت صفویه که از قضا ترک تبار هم بودند رفته اند جلفای اصفهان یادگار آن دوران است پس به مصلحت است با بیطرفی کامل ،تعقیب منافع ملی ،پرهیز از ورود به مناقشه،رعایت حسن همجواری،تاکید بر حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ ،وسایر موازین و پرتکلهای حقوق و روابط بین الملل دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران یکصدا ضمن دعوت طرفین به آرامش مساعی جمیله خود را برای تشکیل شورایی میانجی گری کشورها و سازمانهابرای حل اختلاف پیش آمده بین دو کشور دوست و هم سایه و دارای سابقه کهن و حسن همجواری جمهوریهای مستقل آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ صورت دهد در این راستا دعوت به مشارکت در این میانجی گری باید از روسیه و ترکیه و سازمان ملل متحد وکنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع و همچنین کشور دیگر منطقه یعنی قفقاز جمهوری گرجستان لازم است بدیهی است در هیات دیپلوماتیک ایران میتواند نماینده یا نمایندگانی ای از ارامنه و نیز نماینده یا نمایندگانی ای از آذری های ایران نیز حاضر باشد مثلا یکی از نمایندگان آذری زبانهای مجلس مثلا دکتر پزشکیان یا یکی از نمایندگان ارامنه مجلس فلذا مساعی جمیله ایران با محوریت وزارت امور خارجه و نصب العین منافع ملی بابد به تشکیل چنین هیاتی برای میانجی گری سپس آتش بس تبادل اسرا و تفاهم نامه کامل مودت دو کشور و تحدید حدود مرزی مورد اتفاق طرفین که دقیق بوده و از ان تخطی ننمایند و ضمانت اجرای کافی دهند و عند الزوم نیروی پاسدار صلح بیطرف درصورت امکان تجدید مناقشه منتج شود به امید اینکه دوملت دو ست و برادر تاریخی آذربایجان و ارمنستان در این شرایط سخت با مصالحه با یکدیگر آلامی از آلام بشریت بکاهند بدیهی است موضع ای غیر از این به نفع ایران اسلامی در بلند مدت نیست . و جای پای اسرائیل و عربستان و جمهوریخواهان آمریکا را محکم مینماید