*✅بالانس حذف ارز4200 تومانی باکاهش ارزش پول ملی* ✍جواد رحیم پور جراحی اقتصادی دولت رئیسی نه مایه نجات کسر بودجه ساختاری دولت پرهزینه جمهوری اسلامی می شود ونه پایانی بر اصلاح قیمتی ورهایی از تعهدات یارانه ای دولت.اولین واکنش ملی بازار ،کاهش ارزش پول ملی وافزایش نرخ ارز ازدامنه 27000 تومان به 30500 تومان است.این […]

*✅بالانس حذف ارز4200 تومانی باکاهش ارزش پول ملی*

✍جواد رحیم پور

جراحی اقتصادی دولت رئیسی نه مایه نجات کسر بودجه ساختاری دولت پرهزینه جمهوری اسلامی می شود ونه پایانی بر اصلاح قیمتی ورهایی از تعهدات یارانه ای دولت.
اولین واکنش ملی بازار ،کاهش ارزش پول ملی وافزایش نرخ ارز ازدامنه 27000 تومان به 30500 تومان است.
این شکاف تازه ارزی خود علامت شکست « حراحی اقتصادی» ونیازمند باز اصلاح قیمت درآستانه اصلاح پرشدت وتورمی قیمت است.
شکاف قیمتی ارزی زودهنگام ،علامت غریب الوقوع افزایش هزینه های دولت پرهزینه و افزایش کسر بودجه دولت در سال جاری است که ساختار بودجه تحمیل می گردد.
با وجود آغاز طرح حذف ارز ترجیحی، همچنان بلاتکلیفی در شیوه پوشش آثار تورمی وتوزیع یارانه ها وجود دارد واتفاقا سیاست های نادرست غیر قابل برگشت، تورم زایی خودساخته این طرح را بیشتر می کند.
از اثار مخرب این طرح ،نابودی بسیاری از فرصت های شغلی در همه بخش ها بویژه صنایع غذایی است. این در حالی است که برای تطبیق رفتار مصرف کنندگان به سمت کالاهای انتخابی حرکت می کنند وافزایش تقاضا ،افزایش قیمت جدیدی را ایجاد می کند،
الگوی سیاستی دولت به گونه ای است که به طور بنیادی تورم زاست وتنها می تواند در ایجاد تورم وقفه ایجاد کند، هر چند این پدیده ارامش اقتصادی را در تمام ماههای سال می گیرد و درگیری تورمی حساسیت زا در تمام سال توزیع می گردد.
اهداف حذف ارز ترجیحی به دلیل طمع دولت به تامین کسر بودجه از این محل ومیزان ناچیز توزیع یارانه دربین افراد آسیب دیده ، علاوه بر تورم، کسربودجه تازه ای ایجاد خواهد کرد ودرواقع شاخ از بن بریدن است ودولت بر خلاف انتظار، تیغ به صورت خود هم کشیده است واثار این جرح خونریزی ،نیمه دوم سال ظاهر خواهد شد.
حذف ارز4200 تومانی با کاهش ارزش پول ملی بالانس شده است واین روند دولت رئیسی را به اصلاح موج دوم قیمت ها در سال آینده مجبور خواهد کرد.

🆔https://t.me/hamidasefichannel2/3250

📌صفحه اینستاگرام
🆔https://instagram.com/hamid._asefi

  • نویسنده : جواد رحیم پور
  • منبع خبر : فضای مجازی کانال تلگرام حمید آصفی