مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان فردا در پی پیش آمدن بعضی اتفاقات در پاسخ به سوال خبرنگاران تحریریه جواب داد که ایرانیان فردا تنها در وبسایت خود فعالیت میکند .

طی هفته گذشته در گفتگوی با تحریریه ایرانیان فردا دکتر غلامرضا جعفری مدیر مسئول و رئیس شورای سیاست گذاری پایگاه خبری ایرانیان فردا طی جلسات متعددی تاکید کرد : “مرجعیت رسانه را چه به صورت چاپ شده و چه به صورت آنلاین در روزنامه ها و وبسایت های رسمی میدانیم . فضای مجازی از نظر من مکان مناسبی برای خبر و مقالات حرفه ای نیست . ”

وی در این گفتگو تاکید کرد : ” از ابتدای راه هم سیاست ما کار در صفحات مجازی اینستاگرام تلگرام و حتی شبکه های داخلی نبوده . ما خبرنگار بودیم و مدتی هم وبلاگ نویس شدیم . اما در فضای مجازی مجال برای تولید محتوای خبری و حرفه ای خبرنگاری بسیار محدود و کم است . بسیار خبرنگاران حرفه ای که در روزنامه ها و خبرگزاری ها مشغول بودند، اما با کوچ به فضای مجازی در حال تولید محتوای عامه پسند هستند. ”

وی با توصیه به خبرنگاران پایگاه اعلام داشت : ” ما هیچ صفحه ای از ایرانیان فردا در هیچ کجای فضای مجازی نداریم . هیچ مقاله ای را فعلا قصد نداریم به صورت مستقیم در فضای مجازی منتشر کنیم. مرجعیت رسانه ما به وبسایت ایرانیان فرداست و امید خدا همین هم خواهد ماند . “