زاکانی و مخبر دزفولی به ترتیب سمتهای شهراری تهران و معاون اولی رييس جمهور را به عهده گرفتند. شنیده هاحاکی است محسن رضایی نیز که بومی معاون رييس جمهور و و استاندار ويژه خوزستان می‌شود

زاکانی و مخبر دزفولی به ترتیب سمتهای شهراری تهران و معاون اولی رييس جمهور را به عهده گرفتند. شنیده هاحاکی است محسن رضایی نیز معاون رييس جمهور و و استاندار ويژه خوزستان می‌شود همچنین گفته میشودجز خوزستان حداقل سیستان و بلوچستان نیز استاندار ويژه خواهد داشت بسیاری از کارشناسان معتقدند استان کردستان نیز از همین درجه محرومیت برخوردار است از دیگر نیروهای بومی خوزستان در تیم ريیسی که از تیم آقای روحانی ابقامیشوند تیمسار شمخانی از اعراب ایرانی خوزستان است در میان وزرا کسانی که حضورشان قطعی به نظر می‌رسد حسین امیر عبدالهیان، سید رضا فاطمی امین، رستم قاسمی و عزت الله ضر غامی است

  • نویسنده : اختصاصی ایرانیان فردا
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا