#شهردار سابق شاهرود #محسن احمدی #

محسن احمدی شهردار معزول شاهرود که بدلیل تخلف انتخاباتی از سمت خود در زمان انتخابات و بخاطر سایر تخلفات از شهرداری عزل شد و با قرار لازم الاجرا در گرگان و پرونده های مفتوح در شاهرود روبروست از جمله توهین در فضای مجازی به مدیر مسئول ایرانیان فردا و هک هاست ،دامین و محتوی آن که این اقدام مورد شکایت اینجانب قرار گرفته و به پلیس فتا ارجاع گردیده است محسن احمدی که هیچ گونه رابطه استخدام رسمی ،قراردادی یا حتی شرکتی نه با شهرداری شاهرود نه با هیچ نهاد دیگری ندارند و اصل انتصابشان زیر سوال است و طی این مدت معاونت اداری و مالی نداشته اند و مدت قریب ۴ ماه است سرپرست و شهردار بعدی به ترتیب مستقر و علاوه بر شورا ،قطعا نهادهای نظارتی قضایی ،انتظامی و امنیتی و سیاسی چون فرمانداری و استانداری وزارت اطلاعات و دادگستری نیز بر این موضوع صحه گذاشته اند از جمله اقدامات احمدی نژاد گونه ایشان شکایت از شورا و فرمانداری شاهرود و مکاتبه با فتا علیه پایگاه خبری دارای مجوز پس از عزل به نام شهردار میباشد در حالی که خود وی متهم به آمریت در هک کردن پایگاه خبری قانونی و توهین و تهدید وی در فضای مجازی ایشان اخیرا نیز بازهم پارا فراتر اعلام اینکه شهردار است یا بنام شهردار کلیپ ،بیانیه تبریک ومصاحبه و… دادن گذاشته است و انتصابات خود را چنین اعلام نموده اند دکتر حمیده محبی رییس سازمان فرهنگی هنری وورزشی ،حسین بابا محمدی روابط عمومی و بین الملل ،محمد شبیهی پور معاونت اداری و مالی و ذی حساب ، مهندس محمد ابراهیم باقری معاونت عمرانی ، جناب عرب اسماعیلی شهردار ناحیه دو و در این راستا البته شکایات غلطی را هم طرح نموده اند ازجمله که ذکر شد علیه مدیر مسئول ایرانیان فردا که الزاما جایگاهش دادگاه مطبوعات است تا علیه مدیران شهرستان فلذا ایشان و خصوصا جناب شبیهی پور که اتفاقا حقوقدان هستند را به مطالعه قانون اساسی،قانون شهرداریها،قانون شوراها،قانون مطبوعات،قوانین اداری و استخدامی ،قانون کار ،قانون دیوان محاسبات جلب نموده و برایشان آرزوی دقت بیشتر داریم زیرا که ایشان اگر واقعا مسئول است مصداق تخلف از مصوبه شورای عالی اطلاع رسانی است و اگر مسئول نیست مصداق مواردی است که آیت الله رئیسی اخیرا تذکر داده اند که پیرامون آزادی مطبوعات رعایت شود علی ای حال در هردو حالت مطبوعات دارای حقوقی در قانون اساسی خصوصا اصل ۶۸ ،قانون مطبوعات ،منشور حقوق شهروندی و سایر ،قوانین،آیین نامه ها،بخشنامه ها و مقررات موضوعه است ایرانیان فردا البته هنوز هم میپرسد که ایشان با چه مجوزی به کارگیری شده و چه میزان دریافتی داشته و با چه مجوزهایی نیرو گیری و پرداخت نمو ده چرا به جای رسیدگی به مساله تقاطع هم سطح و مناطقی نظیر شهرک ابوذر و … چون حزب سیاسی در سیاست و انتخابات ورود نموده و چرا توهین و تهدید به مدیر مسئولی را که منتقد بوده و هک پایگاه خبری منتقد را آمریت نموده و چرا این دو سال معاونت مالی و اداری نداشته است