شنیده های ایرانیان فردا حاکی از آن است که محمد آخوندی سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی و عضو اسبق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قرار است مسئولیت کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم تهران را عهده دار شود

بر اساس شنیده ها قرار است فردا سه شنبه 9 شهریور 1400 رای گیری برای رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گرفته شود، کمیسیونی که برای تمام منابع مالی شهرداری تصمیم میگیرید، نقش نظارتی بر عملکرد شهرداری دارد قطعا نمی تواند به دست افراد بی تجربه باشد. طبق اخبار واصله با توجه به ترکیب فعلی اعضای کمیسیون ناصر امانی و حبیب کاشانی در یک سمت و صادقی، آخوندی و مظفر در سمت دیگر داستان هستند و قرار است ریاست با رای 3 به 2 به آقای آخوندی برسد، جوانی که در کارنامه خود دکترای جامعه شناسی دارد و عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بوده است.
ایشان در وعده های گذشته خود بر روی دو محور تاکید داشته است، اول مسایل بانوان و جوانان و دیگری مساله ورزش و بهداشت روانی است، حال باید پرسید این سهم خواهی برای ریاست در کمیسیون بودجه شورا است پاسخ کدام خوش خدمتی است؟