در قرن ۲۱ بر خلاف ادعای غربیها که ایران و روسیه را به توسعه طلبی در خاورمیانه و اروپای شرقی متهم می‌کنند طیب اردوغان رئیس جمهور عملا مادام العمر ترکیه با تلفیق ایدئولوژیهای پان ترکیسم پان تورانیسم پان اسلامیسم (اهل سنت قرائت عثمانی)و پان عثمانیسم می رود تا معجونی از ناسیونالیسم با انترناسیونالیسم و ‏شونیسم و فاشیسم را ارائه دهد

در قرن ۲۰ میلادی دو جنگ جهانی با نگاه پان ژرمنیسم در اروپا و جهان شکل گرفت در واقع رایش سوم هیتلر آلمان را به ساعت صفر خود رساند در قرن ۲۱ بر خلاف ادعای غربیها که ایران و روسیه را به توسعه طلبی در خاورمیانه و اروپای شرقی متهم می‌کنند طیب اردوغان رئیس جمهور عملا مادام العمر ترکیه با تلفیق ایدئولوژیهای پان ترکیسم پان تورانیسم پان اسلامیسم (اهل سنت قرائت عثمانی)و پان عثمانیسم می رود تا معجونی از ناسیونالیسم با انترناسیونالیسم و ‏شونیسم و فاشیسم را ارائه دهد که به مراتب در نوع خود از نازیسم و صهیونیسم اگر بیشترنباشد قطعا کمتر نیست ازقضا هم پیمانی با اسراییل هم قرینه بدی است، پس باید در این راستا کشورهای جهان به نقطه ای بیاندیشند که با این ایدئولوژی وی از قضا با توجه به گرایشات ایشان در مذهب تسنن که در واقع تسن نیست و نگاهی همراه با سیاستهای داعش است و قطعا حتی به داعش و امثالهم نیز ممکن است در عمل و علنی نزدیک شود به عنوان یک خطر جدی نگاه کند نگارنده این مقال و صاحب این قلم به عنوان روزنامه نگاری که دانش آموخته سیاست و حقوق بین الملل است تاریخ روابط بین الملل را به خوبی می شناسد و ماهیت عواقب این ایدلوژی های تخیلی مخرب تلفیقی را که معجون توتالیتری توسعه طلب از آن استنباط می کند را خطر ناک دانسته و اردوغانیسم در صدها برابر جنگ افزارهای هسته‌ای و شکاف لایه اوزون و کرونا برای صلح و امنیت و توسعه سلامت جهانی تهدید میداند فلذا هشدار می دهد که باید فکری کرد. به امید تدبیر جامعه جهانی.

  • نویسنده : غلامرضا جعفری دانشجوی دکتری بین الملل وصاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری ایرانیان فردا
  • منبع خبر : پایگاه خبری ایرانیان فردا