کارشناس بورس در رابطه با بهبودی وضعیت بورس گفت: با توجه به وضعیت نظارت بازار نمی‌توانیم انتظار بهبودی کامل را داشته باشیم

به گزارش ایرانیان حسن حسین نیا کارشناس بورس گفت: نمی توانیم به طور قطع بگوییم که بورس کاملا در حال بهبودی است یا نه اما انتظارمی رود با خوب شدن شرایط بنیادی بازاربورس وضع بهتری پیدا کند اما برای اصلاح بعضی از مکانیزم ها خصوصا نظارت بازار نمیتوان انتظار بهبودی کامل بازار داشته باشیم اما به نظر می رسد با جذب اعتماد و بهبود نظارت ها در کنار تغییراتی که می تواند در حوزه سیاست گذاری اتفاق بیفتد تا قوانین پایایی خود را داشته باشد و بازار قابل پیش بینی پذیرشود در این صورت است که می توانیم انتظار داشته باشیم که بازار بهبود یابد اما امروزه شواهدی مبنی بر بهتر شدن اوضاع بازار دیده نمی شود زیرا ارزش معاملات در سطح قابل قبولی وجود ندارد و برای اینکه بهبود شرایط ملموس شود باید ارزش معاملات رشد خوبی داشته باشد.
کارشناس بورس در ادامه صحبت های خود افزود: چنانچه برجام به نتیجه برسد قطعا در کوتاه مدت نمی تواند تاثیرزیادی روی فاکتور ها تاثیر گذارد اما در بلند مدت درصادرات و درواردات برای شرکت های بورسی اثرگذار خواهد بود و به عنوان بزرگترین شرکت ها و نهاد های تولیدی و خدماتی ما این امکان فراهم می شود که صورت های مالی سود آوریشان بهبود پیدا کند در کوتاه مدت فقط جو روانی منتشر می شود چه نتیجه مثبت برای برجام داشته باشد و حتی برجام با شکست روبه رو شود، در بلند مدت باتوجه به اینکه فاکتورهای بنیادی بازار چند مایه بهبود خوبی داشتند و روند سود آوری شرکت ها مطلوب بوده و گسترش پیدا کرده و انتظار اینکه در گزارش های شیش ماهه روند سود اوری همچنان رو به بالا باشد انتظار می رود ارزمشندی بازار سرمایه برای اکثریت قابل درک باشدو سرمایه گزاری دراین حوزه افزایش پیدا کند
حسین نیا اظهار کرد: خودرو سازها در سال های گذشته به دلیل قیمت گذاری دستوری با زیان های زیادی رو به رو شدند اما ورود خودرو به بورس کالا شرایط را برای قیمت گذاری عادلانه مهیا کرد و باعث شد تا بازار خودر از شرایط راند خواری خارج شود و تولید کنندگان با حاشیه سود قابل قبولی از این شرایط نامطلوب خارج شوند این درحالی است که در سال های قبل گروه های خودرو سازی سوداوری خوبی داشتند اما بدلیل جریان قیمت گذاری دستوری خود را از حاشیه سود دورکردند.

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : ایرانیان