وضعیت آب آشامیدنی تهران
سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر کم می شود 22 مهر 1401

سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر کم می شود

مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش 25 درصدی سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سد ها خبرداد