ورود نظامیان به دانشگاه
امریه ای که بوی خون می دهد 04 آبان 1401

امریه ای که بوی خون می دهد

درست در دورانی که کشور به حساسیت‌زدایی و آرامش نیاز دارد، وزیر علوم به دنبال قانونی‌کردن ورود نظامیان به دانشگاه‌ها به بهانه سربازی و امریه دانشجویان هستند. در‌حالی‌که بیش از یک ماه است کشور با اعتراضات مردمی و دانشجویی مواجه است که دانشجوی بازداشتی هم کم نداشته و خاطره تلخ حمله به دانشگاه شریف همچنان ذهن افکار عمومی را آزار می‌دهد، ورود نظامیان به دانشگاه‌ها به بهانه صدور امریه سربازی چگونه می‌تواند باورپذیر باشد؟ اصلا چه لزومی برای ورود نظامیان به دانشگاه‌هاست وقتی امور نظام وظیفه سال‌هاست به‌خوبی در نهاد‌های مربوطه انجام شده است و مهم‌تر اینکه نیمی و حتی بیشتر از نیمی از دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند که اصلا مشکل سربازی ندارند؟