نقدینگی
جلوی وام های تورم زا گرفته شد 03 اسفند 1400
کمسیون تلفیق مجلس بانک هارااز افزایش تسهیلات تکلیفی منع کرد

جلوی وام های تورم زا گرفته شد

سهیلات تکلیفی یکی از مهم‌ترین چالش‌های مهم نظام بانکی بوده است، چرا که با ایجاد ناترازی در منابع بانک‌ها، به اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منتهی شده است.

تأثیر سهامداری در اقتصاد کشور و عبور از بحران 22 تیر 1399

تأثیر سهامداری در اقتصاد کشور و عبور از بحران

امروزه مدیریت مالی ابزاری‌ست که می‌تواند ما و کشور را از بحران اقتصای ایجاد شده نجات دهد. برای یادگیری مهارت مدیریت مالی بازار سرمایه می‌تواند شروع قابل قبولی باشد. از این فرصت ایجاد‌شده باید به اندازه‌ی کافی استفاده کنیم.