موتلف
میرسلیم ، ژنرال تنهای حزب پیر! 11 تیر 1399

میرسلیم ، ژنرال تنهای حزب پیر!

میرسلیم را نسل جدید از انتخابات ۱۳۹۶ میشناسد انتخاباتی که با پر رویی تمام نگاه می انداخت و می گفت “اینو چی می گی ؟؟ ” میرسلیم اما با تمام تمسخر ها البته یک برنامه جامع و مدون برای ریاست جمهوری داشت و کاملا با یک تفکر در انتخابات شرکت کرده بود اینکه نماینده یک […]