شاه
بهزاد نبوی؛ پوست و استخوانی برای ایران 28 بهمن 1399

بهزاد نبوی؛ پوست و استخوانی برای ایران

سر مقاله / معین وکیلی /سردبیر یکی از مقامات سابق رژیم طاغوت در مصاحبه ای با حسین دهباشی تعریف می کرد که شاه در واپسین روزهای سلطنتش به دنبال یک نخست وزیر ملی میگشت ، مرحوم دکتر علی امینی که پس از مدت ها غضب شاهانه مورد مشورت اعلی حضرت همایونی قرار می گیرد . […]