سهام
پول رفته به بورس باز می‌گردد… 24 تیر 1399

پول رفته به بورس باز می‌گردد…

آشنایی با باز سرمایه ما را در مواجه با بحران‌های این بازار که اصلاح می‌خوانیم، توانمند ساخته و از نگرانی‌مان می‌کاهد. کافی‌ست مهارت‌های‌مان را از بازار و شناخت آن بیش‌تر کرده و با قدرت به سمت کسب درآمد بشتابیم.

بورس پشتوانه‌ی امن برای عبور از بحران اقتصادی 17 تیر 1399

بورس پشتوانه‌ی امن برای عبور از بحران اقتصادی

امروزه بورس بخش اعظمی از ذهن‌مان را به خود درگیر کرده است. کافی‌ست به اهمیت آن پی ببریم و به سمتش حرکت کنیم زیرا بورس حرف‌های زیادی برای گفتن دارد…