سازمان
بیانیه انتقادی سازمان معلمان ایران پیرامون مسائل صنفی 01 فروردین 1401

بیانیه انتقادی سازمان معلمان ایران پیرامون مسائل صنفی

🔴*بیانیه سازمان معلمان ایران در اعتراض به برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی _ مدنی معلمان* جامعه معلمان ایران با بیش از دو میلیون شاغل و بازنشسته که با احتساب خانواده‌هایشان بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بعنوان مؤثرترین گروه اجتماعی دغدغه‌مند توسعه کشور سالیان بسیاری است که از تبعیض و بی عدالتی […]

محمد رضا قاسمی ریاست جهاد کشاورزی استان سمنان را برعهده گرفـت 20 اسفند 1400

محمد رضا قاسمی ریاست جهاد کشاورزی استان سمنان را برعهده گرفـت

در مراسمی با حضور معاون جهادکشاورزی ، رئیس جدید جهاد کشاورزی استان سمنان معرفی شد.