روسای سه قوه
نمایندگان ادوار مجلس درباره وضعیت وخیم زنان به روسای سه قوه نامه زدند 26 اسفند 1400

نمایندگان ادوار مجلس درباره وضعیت وخیم زنان به روسای سه قوه نامه زدند

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در نامه ای از روسای سه قوه خواستند تا به وضعیت وخیم خشونت علیه زنان در جامه رسیدگی کنند.