دیپلماسی
اگر  بخواهیم بمب اتم تولید کنیم کسی نمی‌تواند جلوی مارا بگیرد 08 شهریور 1401

اگر بخواهیم بمب اتم تولید کنیم کسی نمی‌تواند جلوی مارا بگیرد

مسئولین می‌گویند با توجه فتوای رهبر انقلاب اجازه نداریم تا به دنبال تولید سلاح اتمی برویم اما اگر بخواهیم این کار را انجام می دهیم