دانشگاه تهران
تفاوت نقادی با هتاکی چیست؟ 27 مهر 1401

تفاوت نقادی با هتاکی چیست؟

رییس دانشگاه تهران اظهارنظر دانشجویان به صورت نقادی و حتی ابراز انتقاد‌های تند را یک نعمت برای دانشگاه و کشور دانست و گفت:، اما اینکه برخی نقادی را با هتاکی اشتباه بگیرند، پذیرفته نیست، نقد دارای چارچوب‌هایی است.

چشم و چراغ دانشجویان مهندسی شیمی ایران خاموش شد / محمدرضا مشایخی رئیس سابق بخش دانشجویی انجمن علمی مهندسی شیمی ایران بر اثر بیماری سرطان درگذشت . 29 تیر 1399

چشم و چراغ دانشجویان مهندسی شیمی ایران خاموش شد / محمدرضا مشایخی رئیس سابق بخش دانشجویی انجمن علمی مهندسی شیمی ایران بر اثر بیماری سرطان درگذشت .

محمدرضا مشایخی فعال دانشجویی و دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی در ایران درگذشت .