خودکشی دانشجو
عشقی آتشین پایان یافت 24 مهر 1401
در بحبوحه اعتراضات سیاسی در یک حادثه اجتماعی:

عشقی آتشین پایان یافت

خوزستان دانشجوی یکی از دانشگاه‌های اهواز به دلیل جواب منفی به خواستگاری‌اش، جلوی در دانشگاه با شلیک گلوله خودکشی کرد.