حسن خمینی
نبرد پاستور : مثلث پیروزی جناح چپ 09 تیر 1399

نبرد پاستور : مثلث پیروزی جناح چپ

معین وکیلی – ایرانیان فردا احتمال پیروزی اصلاح طلبان در این انتخابات بسیار پایین است … آنقدر که حتی نمی توانیم به تحرکات دولت روحانی نیز در این ماه های پایانی امیدوار باشیم . رئیس جمهور که نه توانست کشور را اداره کند و نه خواست که افشاگری کند و سخنان رادیکال مورد قبول عامه […]