آذربایجان
فارسیت اهواز به مدیر غیر بومی نیاز ندارد 17 اسفند 1400

فارسیت اهواز به مدیر غیر بومی نیاز ندارد

خبرها حاکی از جایگزینی مدیرعامل شرکت فارسیت اهواز با مدیری غیربومی از دیار آذربایجان است. شوربختانه وزیر ناکاربلد وزارتخانه کار بدنبال آوردن فردی ناپخته، ناتوان و تازه کار از دیار آذربایجان بعنوان مدیر عامل فارسیت اهواز می باشد که شنیده می شود این انتصاب تحت معادلاتی میان وزیر عبدالملکی و برخی جریانات سیاسی، در حال […]

بحران قره باغ و ضرورت مساعی جمیله ایران_غلامرضاجعفری کارشناس حقوق بین الملل 15 مهر 1399

بحران قره باغ و ضرورت مساعی جمیله ایران_غلامرضاجعفری کارشناس حقوق بین الملل

بیطرفی ایران و تلاش برای صلح پایدار در قره باغ و حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان با مساعی جمیله ایران و میانجی گری بین المللی مطلوب است