آبله میمون
جذب نیروی ۳۰ هزار نفره در وزارت بهداشت برای جلوگیری از بیماری آبله میمون 01 شهریور 1401

جذب نیروی ۳۰ هزار نفره در وزارت بهداشت برای جلوگیری از بیماری آبله میمون

وزیر بهداشت گفت: برای جلوگیری از این بیماری ۳۰ هزار نیرو استخدام کردیم در صورتی که تنها یک نفر به این بیماری مبتلا شده است