جناب نماینده، نکند همین اندک زمینه شادی هم برای مردم خوب نیست؟

سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه خبری گفته:”کسی که به دنبال آلات موسیقی و امیال شخصی است از ایران برود، ورود آلات موسیقی به صلاح نیست چون کشور ما کشوری اسلامی می‌باشد.”

پس از آن دلاوری از مجریان کارکشته و با سابقه رسانه ملی در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه پنج(تهران)پخش گردید به نقد صریح سخنان وی درباره واردات آلات موسیقی پرداخت.

در ادامه، این نماینده در صحن علنی مجلس که مکان بازگو نمودن مشکلات و چالش های مردم است، از ریاست صداوسیما مطالبه ی برخورد شخصی با مجری شجاع را می کند و وقعی نیز به افکار عمومی جامعه نمی نهد و توجیه ایشان این است که حتی از نظر هنرمندان نیز تامین نان شب از واردات آلات موسیقی واجب تر است، در صورتی که نان شب اکثر هنرمندان از همین آلات موسیقی می آید.

همچنین هنگامی که سیاستمداران و مسئولین از بعد اقتصادی و اجتماعی، توان شاد کردن و خوشحال کردن جامعه را ندارند، این هنرمندان هستند که با ساز و آواز خود شادی را هرچند اندک به دل های مردم می آورند، جناب نماینده، نکند همین اندک زمینه شادی هم برای مردم خوب نیست؟

ابوالفضل بابادی شوراب