احتمال دولت فراجناحی و مستقل با هدف اقتصادی و توسعه و وحدت ملی با معاون اولی بروکرات و یا تکنوکرات با رویکردی واقع گرا در دولت سیزدهم میرود

شنیده ها حاکی از اسامی مختلفی از جناحهای گوناگون بعنوان گزینه معاون اولی است از مهندس چمران و دکتر داوودی ، تا دکتر لاریجانی و دکتر مطهری ، از دکتر بذرپاش و دکتر آذری جهرمی تا دکترشمخانی و دکتر رضایی و از دکتر قاضی زاده هاشمی گرفته تا دکتر مهرعلی زاده و دکتر همتی و از دکتر عارف تا دکتر جهانگیری و از دکتر توکلی تا دکتر فاطمی امین و از دکتر صادق خرازی تا دکتر ولایتی و از دکتر مرندی تا دکتر پزشکیان و از دکتر آخوندی تا مهندس زنگنه و حتی دکتر وحید دستجردی همه اینها حکایت از نگاه واقع گرا به لوازم بروکراسی و تکنوکراسی در فضای رکود تورمی و گذار از تحریم و جنگ با کرونا است او اگر چنین لیست میانه و اقتصادمحوری را پیش رو گذاشته قطعا برای اشتغال و صنعت برنامه دارد و قطعا استقلال رای داشته و به دنبال تفاهم حداکثری و وحدت فراگیر ملی است

  • نویسنده : ایرانیان فردا
  • منبع خبر : اختصاصی ایرانیان فردا