خانه تكاني در پنجمين كلانشهر كشور توسط شهردار (اميني )كليد خورد تا امروز ٨ شهردار و مدير و معاون جديد واراداتي از استان ديگر! معرفي شوند و ظاهرا تمام شهرداران و مديران سابق بايد جاي خود را به نيروهاي تازه نفس و صادراتي از اصفهان بدهند. اما هنوز از قصر استانداري هيچ خبري از تغيير […]

خانه تكاني در پنجمين كلانشهر كشور توسط شهردار (اميني )كليد خورد تا امروز ٨ شهردار و مدير و معاون جديد واراداتي از استان ديگر! معرفي شوند و ظاهرا تمام شهرداران و مديران سابق بايد جاي خود را به نيروهاي تازه نفس و صادراتي از اصفهان بدهند.

اما هنوز از قصر استانداري هيچ خبري از تغيير و تبديل و جابجایی نمي رسد و همچنان تيمي از بعضي مديران ضعيف ، فشل و بي انگيزه در استانداري پست هاي را اشغال نموده اند كه اگر جاي خود را به افراد جهادگر و تازه نفس متخصص و متعهد بدهند بلاشك شاهد تغييراتي در استان خواهيم داد.

اگر استاندار خوزستان بخواهد با اين تيم موجود به نتيجه و هدف برسد بسيار دور از واقعيت و تصور خواهد بود يك تيم خسته و بدون ايده و سست و كسل سكانداري استاني مي كنند كه ظرفيت توليد و سرمايه اش با پتانسيل اقتصادي چند كشور برابري مي كند.

براي تحقق فرامين رهبري و رسيدن به اقتصاد راهبردي مقاومتي چاره اي بجز استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد و جهادگر نداريم.

خوشبختانه خوزستان ظرفیت های بسیار متنوع و گسترده ای دارد و باید این ظرفیت ها را فعال كرد.

اگر ظرفیت های خوزستان را پشتوانه اقتصاد استان و کشور کنیم ، بیکاری فقر نابرابري، وعده و وعیدها ، مهاجرت ها ،آب آشامیدنی سالم، شغل، هوای سالم و زیرساخت‌های مناسب زندگی شهری (فاضلاب، راه‌های دسترسی و…) را در خوزستان به کمک این ظرفیت ها گره گشایی خواهیم کرد.

بنا به گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمعیت بیکاران در سال گذشته این استان را 220هزار نفر اعلام کرده بود.آيا اين مديران استانداري مي توانند اين لشكر بيكاري را از لحاظ اشتغال و رفاه سروسامان دهند؟

جواد الهايي سحر