مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش 25 درصدی سهم آب آشامیدنی تهران از ذخایر سد ها خبرداد

به گزارش ایرانیان فردا نقل از خبرگزاری مهر ، علیرضا ارسطویی با بیان اینکه سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از ذخایر سدها و سفره‌های آب زیرزمینی ۷۰ به ۳۰ درصد است، اظهار کرد: با کاهش ۸۹ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای تهران نسبت به پارسال سهم تأمین آب آشامیدنی تهران از منابع آب سطحی ۲۵ درصد کاهش می‌یابد، بنابراین سهم تهران از ذخایر آب سدها ۶۰ درصد و از سفره‌های آب زیرزمینی ۴۰ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه تهران به سومین سال خشک و کم بارش وارد شده است، افزود: با تغییر اقلیم و نوع بارش از برف به باران و البته افزایش جمعیت میزان ذخایر سدها نیز کاهش یافته است.

مدیر دفتر تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۹۹، به علت کاهش بارندگی‌ها میزان بهره برداری از ذخایر سدها ۱۳ درصد کاهش یافت که این روند به علت مدیریت منابع آب است.

  • نویسنده : سارا استوار حصاری
  • منبع خبر : خبرگزاری مهر