مطلع شدیم دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سوگ والده مکرمه اشان (رحمه الله علیها) نشسته تحریریه و مدیر مسئول خبرگزاری ایرانیان فردا این ضایعه عظیم را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض کرده . و تقاضای علو درجات را برای مرحومه از خداوند منان تقاضامندیم. […]

مطلع شدیم دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سوگ والده مکرمه اشان (رحمه الله علیها) نشسته تحریریه و مدیر مسئول خبرگزاری ایرانیان فردا این ضایعه عظیم را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض کرده . و تقاضای علو درجات را برای مرحومه از خداوند منان تقاضامندیم. باشد که بر سر سفره بانوی دو عالم در بهشت برین نشسته باشند.