معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد نتیجه بسیار بهتری دارد زیرا معاملاتی که بدون حضور سردفتر انجام می‌گیرد ممکن است به حقوق افراد لطمه وارد کند

به گزارش ایرانیان، علی تقدیسی عضو دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران گفت:دفاتر اسناد رسمی ذاتا صلاحیت تنظیم سندرسمی رادارند هر واقعه ای که مردم در دفاتر ثبت کنند عنوان سند رسمی را دارند و اهمیت آن از این باب است که ابتدا اینکه اثر آن نسبت به اشخاص ثالث است احرازات سر دفتر برای مراجع مختلف اهمیت دارد و باعث کم شدن
ابهامات سند عادی در برابر سند رسمی میشود در واقع یک نظم حقوقی خوبی را به جامعه می دهد.
حمید عزیزی مرادپور در این مستند تلویزیونی گفت:ثبت سند رسمی در دفاتر جزء ارکان اصلی معاملات املاک ثبت شده است.
هر سندی که خلاف قانون و خلاف نظم اجتماعی نباشد و در حدود صلاحیت سردفتران تنظیم شده باشد طبق ماده 92 قانون ثبت اسناد املاک لازم الاجرا است یعنی مفاد آن باید اجرا شود در غیر این صورن ماموری که آن را ثبت کرده است پیگیرد قانونی میشود.
گیلدا کیسان دخت سردفتر اسناد رسمی با اشاره به اهمیت ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی در این مستند گفت:زمانی که اشخاص بدون حضور سردفتر اقدام به تنظیم سند و انجام معامله میکنند ممکن است معامله ای که انجام میشود مورد فسخ قرار بگیرد و به حقوقشان لطمه وارد شود اما زمانی که این اسناد در دفاتر اسناد رسمی با حضور سردفتر بی طرف صورت بگیرد نتیجه بسیار بهتری دارد
نصیر مشایخ سردفتر اسناد رسمی گفت:دلایل بسیاری وجود دارد که مردم برای ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند مزایای حقوقی اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد.
خیلی از ما با ضرب المثل روزه شک دار نگیریم آشنا شده ایم این جمله سند عادی را کاملا توصیف میکند.
احمد علی سیروس نائب رئیس اسبق کانون سردفتران و دفتریاران گفت:اگر قانون گزار برای سند رسمی‌در موارد مختلف اعتباری وارد شده فقط بدلیل این است که مشکلات مردم به حداقل برسد.
گیلداکیسان دخت میگوید:افراد با متکی شدن به یک اعتماد کاذب نسبت به یکدیگر به اسناد عادی بین خودشان راضی میشوند و بعد از این اطمینان تاوانش را می دهند
با توجه به تمام امتیازات سند رسمی دلایلی هم برای گریز ما از دفاتر اسناد رسمی داریم اما قرار است با رهکار های جدید در روند تنظیم سند رسمی موانع موجود براشته شود
شمردن مزایای سند رسمی به ما کمک میکند تا برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشتاق تر باشیم

  • نویسنده : سارااستوارحصاری
  • منبع خبر : ایرانیان